Lapování povrchů, honování

Na našem vlastním technologickém vybavení nabízíme služby lapování povrchů.

Provádíme například lapování styčných ploch mechanických ucpávek.
Díky repasování lze u mechanických ucpávek dosáhnout výrazného prodloužení životnosti a obnovení správné funkčnosti.
Využití lapování tak přináší, kromě jiného, i nezanedbatelné finanční úspory.

Tento způsob strojního obrábění lze ale využít i u celé řady jiných obrobků, u kterých je požadavek na tuto dokončovací operaci.

Zpracováváme jak kusové zakázky, tak sériové požadavky.

Lapování

Obecný princip metody lapování

O technologii

Lapování řadíme mezi dokončovací operace obrábění. Lze jím dosáhnout nejlepší kvality obrobených ploch ze všech způsobů obrábění.

Při velmi jemném lapování lze dosáhnout drsnosti povrchu až Ra = 0,02 µm až 0,05 µm a tvarové přesnosti 0,05 µm až 0,01 µm.

Využívá se všude tam, kde je třeba dosáhnout těsnosti styčných ploch dvou součástek proti pronikání tekutin či plynů.

Používá se například u mechanických ucpávek, měřidel, ventilů spalovacích motorů, řezných části nástrojů, závitů.
S lapováním se lze setkat také u ložiskových míst hřídelů a pracovních vřeten kluzného uložení nebo při výrobě valivých ložisek.

Princip spočívá ve vyhlazování povrchu volným jemným brusivem, které je dodáváno do prostoru mezi nástroj a obrobek.
Brusivo je rozptýleno v oleji, petroleji, případně je součástí lapovací pasty. Lapovací nástroj vyvolává svým nepravidelným pohybem vůči obráběné ploše řezný pohyb brusiva, čímž dochází ke zmenšování drsnosti povrchu.
Díky tomuto principu se brusná zrna pohybují po neustále se měnících drahách, čímž jsou smazány stopy po předchozím obrábění.

Před lapováním bývá obrobek zpravidla opracován jemným broušením s přídavkem 0,05 mm až 0,03 mm.

Kromě této technologie nabízíme také další služby v oblasti kovoobrábění.
Dokážeme tak dodat i náročné dílce, které vyžadují kombinaci celé řady technologií a způsobů opracování.
Na specializovaném CNC provádíme také výrobu těsnících prvků především z polyuretanů a pryží.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Více o technologii lapování lze nalézt například na tomto zdroji nebo zde.