Ucpávkové šňůry TT030

REONPACK TT030 | od -200°C do 260°C | pro pH 0-14

Max. doporučený tlak: rotační 20 bar / vratný 150 bar / statický 200 bar

Obvodová rychlost 2 m/sec

REONPACK TT 030 je měkká ohebná ucpávková šňůra, pletená vícedráhovou konstrukcí z čisté teflonové příze impregnované teflonovou disperzí.

Barva

Bílá

Použití

Těsnění REONPACK TT 030 je vhodné použít pro ventily, hřídele vratných čerpadel i statické aplikace pro většinu chemikálií, koncentrované kyseliny a pro místa, kde je vyžadováno neznečištění těsněného media. Svojí charakteristickou měkkostí a přizpůsobivostí nevyžaduje pro zajištění těsnosti vysokého stlačení.

Pro svůj vysoký rozsah odolnosti pH se doporučuje pro těsnění agresivních chemikálií, pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, v chemickém a petrochemickém průmyslu. Ucpávková šňůra je vhodná pro tekutý kyslík.

Ucpávkové šňůry TSI029

REONPACK TSI029 | od -200°C do 260°C | pro pH 0-14

Max. doporučený tlak: rotační 20 bar / vratný 30 bar / statický 50 bar

Obvodová rychlost 12 m/sec

REONPACK TSI 029 je měkké ohebné těsnění, pletené vícedráhovou konstrukcí z čisté teflonové příze, lubrikované silikonovým olejem.

Barva

Bílá

Použití

Ucpávkové šňůry REONPACK TSI 029 je vhodné použít pro rotační i vratná čerpadla pro většinu chemikálií, koncentrované kyseliny a pro místa, kde je vyžadováno neznečištění těsněného media. Vyznačuje se velmi nízkým koeficientem tření, nenarušuje hřídel.

Pro svůj vysoký rozsah odolnosti pH se doporučuje pro těsnění agresivních chemikálií, pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Ucpávkově šňůry TG028

REONPACK TG028 | od -100°C do 280°C | pro pH 0-14

Max. doporučený tlak: rotační 35 bar / vratný 100 bar / statický 200 bar

Obvodová rychlost 15 m/sec

Ucpávková šňůra REONPACK TG 028 je měkké ohebné těsnění, pletené vícedráhovou konstrukcí z čistého teflonového vlákna vnitřně impregnovaného grafitem.

Barva

Černá

Použití

Těsnění REONPACK TG 028 je vhodné použít pro rotační i statické aplikace pro většinu chemikálií, koncentrované kyseliny. Vyznačuje se nízkým koeficientem tření a výborným odváděním tepla.

Pro svůj vysoký rozsah odolnosti pH se doporučuje pro těsnění páry, agresivních chemikálií, olejů, rozpouštědel, kyselin, alkalií pro použití v chemickém a petrochemickém průmyslu, papírnách, elektrárnách apod.

Rozměry

Těsnění TG 028 se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Ucpávkově šňůry TG028

REONPACK TG027 | od -200°C do 280°C | pro pH 0-14

Max. doporučený tlak: rotační 35 bar / vratný 100 bar / statický 200 bar

Obvodová rychlost 25 m/sec

REONPACK TG 027 je pletené těsnění čtyřdráhové konstrukce, vyrobené ze specielního vlákna expandovaného teflonu vnitřně impregnovaného grafitem.

Barva

Černá

Použití

Ucpávková šňůra REONPACK TG 027 je určeno pro dynamické použití, jako jsou rotační čerpadla, nízkotlaké ventily, pístnice, vřetena apod. Těsnění je vhodné použít pro oleje, rozpouštědla, kyseliny a alkálie v petrochemickém a chemickém průmyslu, v pivovarech, v papírenském a cukrovarnickém průmyslu.

(Stejná aplikace jako GORE-GFO)

Těsnění může být použito pro všechny produkty, vyjma roztavených alkalických kovů, silných okysličovacích činidel (oleum, lučavka královská a dýmavá kyselina dusičná).

Rozměry

Těsnění REONPACK TG 027 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Ucpávkově šňůry TAT026

REONPACK TAT026 | od -100°C do 260°C | pro pH 0-14

Max. doporučený tlak: rotační 35 bar / vratný 250 bar / statický 250 bar

Obvodová rychlost 12 m/sec

REONPACK TAT 026 je těsnící ucpávka pletená z teflonové příze s aramidovým vláknem, impregnované teflonovou disperzí a napuštěné silikonovým olejem.

Barva

Žluto – bílá

Použití

Ucpávková šňůra REONPACK TAT 026 je určena pro těsnění čerpadel. Ucpávka zaručuje dobrou chemickou odolnost a proto je doporučena pro těsnění širokého okruhu chemikálií včetně organických rozpouštědel, pohonných hmot, olejů, páry a většiny alkalických a kyselých medií.

TAT 026 je teflonová ucpávka zesílená aramidovým vláknem pro zvýšení odolnosti proti opotřebení při snížení nebezpečí odírání hřídele. Ucpávka je vhodná pro těsnění abrasivních kalů a odpadních vod, hrubých nečistot.

Rozměry

Těsnící ucpávka TAT 026 se vyrábí ve čtvercovém, kruhovém a obdélníkovém průřezu o rozměrech od 4 mm do 35 mm.

Ucpávkové šňůry TGA025

REONPACK TGA025 | od -100°C do 280°C | pro pH 0-14

Max. doporučený tlak: rotační 35 bar / vratný 250 bar / statický 250 bar

Obvodová rychlost 20 m/sec

REONPACK TGA 025 je ucpávková šňůra pletená z teflonové příze s aramidovým vláknem, impregnované teflonovou disperzí s grafitem a napuštěné silikonovým olejem

Barva

Černá

Použití

Těsnící ucpávka REONPACK TGA 025 je určena pro těsnění čerpadel. Ucpávka zaručuje dobrou chemickou odolnost a proto je doporučena pro těsnění širokého okruhu chemikálií včetně organických rozpouštědel, pohonných hmot, olejů, páry a většiny alkalických a kyselých medií.

REONPACK TGA 025 je teflonová ucpávka zesílená aramidovým vláknem pro zvýšení odolnosti proti opotřebení při snížení nebezpečí odírání hřídele. Ucpávka je vhodná pro těsnění abrasivních kalů a odpadních vod, hrubých nečistot.

Rozměry

Těsnící ucpávka REONPACK TGA 025 se vyrábí ve čtvercovém, kruhovém a obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Ucpávkové šňůry TGA024

REONPACK TGA024 | od -100°C do 280°C | pro pH 3-12

Max. doporučený tlak: rotační 30 bar / vratný 100 bar / statický 200 bar

Obvodová rychlost 15 m/sec

REONPACK TGA 024 je těsnění pletené vícedráhovou konstrukcí z příze PTFE-grafit, zaručující ochranu hřídele, dobré odvádění tepla a snížení třecího odporu.

Rohy ucpávky REONPACK TGA 024 jsou zesíleny aramidovou přízí za účelem zvýšení mechanické odolnosti v celém rozsahu teplot a vysokých tlaků.

Barva

Černá, rohy žluté

Použití

Těsnění REONPACK TGA 024 je vhodné použít pro rotační i statické aplikace pro většinu chemikálií, vody, rozpouštědel, abrazivních medií, nestálých kyselin a zásad. Doporučuje se použít pro odpadní vody, čistírny vod, v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Rozměry

Těsnění REONPACK TGA 024 se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Ucpákové šňůry TTA023

REONPACK TTA023 | od -100°C do 280°C | pro pH 3-12

Max. doporučený tlak: rotační 30 bar / vratný 100 bar / statický 180 bar

Obvodová rychlost 15 m/sec

REONPACK TTA 023 je ucpávková šňůra pletená vícedráhovou konstrukcí z teflonové příze, impregnované teflonovou disperzí a napuštěnou lubrikací pro snížení koeficientu tření.

Rohy ucpávky REONPACK TTA 023 jsou zesíleny aramidovou přízí za účelem zvýšení odolnosti v celém rozsahu teplot a vysokých tlaků.

Barva

Bílá, rohy žluté

Použití

Těsnění REONPACK TTA 023 je neznečišťující s dobrými mazacími a provozními vlastnostmi, vhodné použít pro rotační i statické aplikace pro většinu chemikálií, vodu, rozpouštědla, abrazivní media, nestálé kyseliny a zásady.

Rozměry

Těsnění REONPACK TTA 023 se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.